RODO

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 wprowadzamy szereg zmian formalnych w funkcjonowaniu naszej strony internetowej mających na celu dostosowanie do aktualnych wymogów narzuconych przez RODO. W związku z tym zmianie ulegają:

  • regulamin strony www.legitymacja-nauczyciela.pl oraz strony logowania https://legitymacje.loca.pl
  • wprowadzamy nowy dokument "Polityka ochrony prywatności"
  • nowy formularz personalizacji
  • nowy druk zamówienia i druk ponownego zamówienia
  • umowa powierzenia danych osobowych - dostępna po zalogowaniu na konto placówki

Przesyłane przez Państwa dane osobowe są bezpiecznie szyfrowane, potwierdza to posiadany przez nas certyfikat SSL.