KD-6

System kontroli dostępu

Wersja najbardziej rozbudowana. Pozwala na stworzenie zabezpieczenia wysokiego stopnia o wysokim stopniu funkcjonalności. W tej wersji najczęściej wykonujemy instalacje wejście na teren budynku. Dwustronna kontrola dostępu pozwala na ograniczenie wejść i wyjść, a zaawansowane funkcje kontrolera pozwalają na ustalenia dowolnych harmonogramów wejść np.: klas 2a, wejście od 8:00 do 12:00 wyjście od 14:20 do 16:00. Harmonogram taki może być dla każdej klasy inny oraz na każdy dzień odpowiednio do planu lekcji. System musi być wyposażony w przycisk wyjścia awaryjnego dzięki któremu można wyjść w przypadku awarii czy w sytuacji zagrożenia. Oddzielenie kontrola od czytnika dodatkowo zabezpiecza system przed uszkodzeniem ważnym elementów systemu. Stałe podłączenie do sieci LAN daje możliwość stałego nadzoru wejść i wyjść, szybkiego blokowania zagubionych kart czy e-legitymacji. W przypadku większej ilości wejść, można również ograniczyć którymi drzwiami dana klasa może wchodzić np. oddzielne wejście dla klas 1-  3  i klas 4 – 8.

 

System te wyposażamy dodatkowo z pilot zdalnego otwierania, dzięki któremu portier lub woźna może otwierać zdalnie drzwi.

Max. ilość kart4000
Hermetyczna obudowa
Rejestrowanie zdarzeń
Zasilanie awaryjne 7 Ah
Zarządzanie komputerem
interfejs podłączenia do PCLAN
dwustronna kontrola dostępu
pilot zdalnego otwierania
przycisk wyjścia ewakuacyjnego
czytnik administratora USB
standard kartUNIQUE lub MIFARE
czas na wykonanie instalacji8 - 10 h
Cena brutto6400 zł
cena netto5203 zł
ZastosowanieWejście zew. dla pracowników
Wejście dla uczniów
Wejście do budynku

Do pobrania: